frivillige i caféenCafé Smilet er helt afhængig af frivillig arbejdskraft. De frivillige rekrutteres ikke på baggrund af deres faglige baggrund, men på en vurdering af om de har overskud, er tillidsvækkende og kan indgå i et forpligtende samarbejde.

De frivilliges opgaver er at være stabile medarbejdere som åbner og lukker café Smilet, samt indgår aktivt i de praktiske opgaver som skal løses og ikke mindst som støttepersoner for brugerne på det medmenneskelige plan.


”Den gode frivillige” kan være

  1. I besiddelse af personligt overskud
  2. Kunne administrere tavshedspligt
  3. Være god til at lytte
  4. Være tålmodig
  5. Være stabil og overholde aftaler
  6. Respektere andre
  7. Ikke love noget, der ikke kan holdes
  8. Være ærlig og loyal
  9. Humoristisk sans er en klar fordel

Når man arbejder med mennesker, kan der opstå situationer som skal tales igennem med andre. Ledelsen skal altid underrettes, når der har været en situation, som har været unormal. Der er også et professionelt netværk bag café Smilet som kan hjælpe.


I cafe Smilet kan vi altid bruge nye frivillige som vil lytte, snakke, hjælpe med madlavning og ikke mindst være sammen med vores dejlige brugere.